Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn và thách thức cho tỉnh nhà, nhưng với sự lãnh chỉ đạo quyết đoán và khoa học, tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn dịch bệnh, ổn định kinh tế, thực hiện thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo sự an tâm, phấn khởi và tin tưởng của toàn quân, toàn dân!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *