Khói thuốc lá rất nguy hiểm, là yếu tố nguy cơ cao của nhiều bệnh lý ở khắp các cơ quan trong cơ thể. Trong đó, có những bệnh lý khi đã mắc phải và bộc phát thì việc điều trị thường ít khi còn hiệu quả nữa. Ngày nay, các bằng chứng đã cho thấy không chỉ người hút bị những ảnh hưởng nguy hiểm từ khói thuốc lá, mà người hút thuốc lá thụ động cũng bị tương tự. Trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *