Các chuyên gia tim mạch luôn khuyến cáo: Tim mạch là hệ thống quyết định sự sống còn! Trong tất cả các giải pháp đưa ra để bảo vệ hệ thống quan trọng này thì đa phần được thực hiện bởi chính bản thân mỗi chúng ta, chứ không thuộc về các thầy thuốc. Đặc biệt là lối sống và dinh dưỡng khoa học ngay từ khi còn trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *