Diễn biến dịch COVID -19 ở làn sóng thứ 4 này vô cùng phức tạp và nguy hiểm! Không ai đoán được thời điểm nào dịch sẽ lui dần, và cũng không ai đoán trước người đang tiếp xúc với mình có phải là F0 hay không? Vì vậy mỗi cá nhân không thể chủ quan, mà phải luôn chủ động tự bảo vệ mình trước hết! 5K nghiêm túc là giải pháp hóa giải được nỗi lo của cộng đồng trước bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *