Diễn tiến dịch COVID – 19 trong thời gian qua cho thấy dịch bệnh đang có chiều hướng giảm rõ rệt về số ca nhiễm và cả ca tử vong trong cả nước. Đây là một tín hiệu rất khả quan. Thế nhưng để loại khỏi COVID – 19 hoàn toàn là chưa thể. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta chuẩn bị sẽ tiến tới xem COVID -19 là một bệnh đặc hữu và sống chung thích ứng an toàn với nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *