Diễn tiến dịch COVID -19 những ngày qua cho thấy chỉ cần lơ là chủ quan, là rất có khả năng dịch bệnh sẽ diễn tiến khó lường. Trong đại dịch COVID -19 hiện nay, BCĐ phòng chống dịch QG đã phát lệnh: “Toàn dân cùng đoàn kết chống dịch”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *