Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng bệnh tật thời gian qua. Nhưng phần nhiều là xuất phát từ thói quen dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày không đúng khoa học ngay từ khi còn trẻ! Khi ấy, chúng ta vẫn còn dựa vào sức trẻ, còn khỏe chưa thấy gì. Nhưng đó lại chính là mối hiểm họa của sức khỏe về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *