Hướng tới trạng thái bình thường mới, bản thân mỗi người cần nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc phòng chống COVID -19. Thiết lập và thực hành những giải pháp sức khỏe khoa học, những thói quen tốt để bảo vệ an toàn trong sinh hoạt, học tập, làm việc, thăm khám chữa trị bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *