Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh luôn chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện cả về tiềm lực chính trị, văn hóa, tinh thần và thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân. Đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, được toàn Đảng, toàn quân và cả hệ thống chính trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt. Qua đó để tạo cơ sở, nền tảng sức mạnh quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn toàn dân vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *