Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, do vậy đã được tập trung chỉ đạo thực hiện, huy động được cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Ngày 3/3, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ giao nhận quân, đảm bảo an toàn, đạt được chỉ tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *