Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Năm 2022, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường, nhưng với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ trong sự đồng thuận của nhân dân. Tỉnh Vĩnh Long lại có thêm một mùa tuyển quân thắng lợi, an toàn phòng chống dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *