Thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc, tiến hành chu đáo các bước chuẩn bị. Đến nay, tỉnh đã chuẩn bị tốt về văn kiện, lực lượng tham gia diễn tập và các yếu tố đảm bảo hậu cần, kỹ thuật để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đợt diễn tập quan trọng này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *