Đánh cắp số phận

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật là một trong 3 khâu đột phá. Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá này, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị. Từ đó, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *