Công tác tư tưởng luôn giữ vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh nhà; nhằm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp , và toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *