Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đề ra trong năm 2021. Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, với những nhiệm vụ trọng tâm được xác định, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quyết tâm chỉ đạo với những giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *