Năm 2022, cùng với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập là một trong 2 khâu đột phá trọng tâm cần tập trung thực hiện. Vì vậy, ngoài việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng huấn luyện…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *