Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Cấp ủy, Chính quyền các cấp trong tỉnh, mà nòng cốt là lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, đảm bảo khả năng sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực khi có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *