Huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nói chung, các đơn vị nói riêng. Phát huy kết quả nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, năm 2020, Trung đoàn 890 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tốt chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *