Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn trong buổi đầu mới tái lập tỉnh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh. Nhìn lại chặng đường 30 năm, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tự hào với những thành quả quan trọng, tạo được dấu ấn sâu sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *