Triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các mục tiêu trong nghị quyết được xác định cụ thể và triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *