Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ với những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của lực lượng vũ trang tỉnh. Từ đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, xây lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *