Thực hiện Nghị định 02 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Quân sự và Công an trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đã có những giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ và Công an ở cơ sở. Hai lực lượng đã gắn kết chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, đồng thời tham gia có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *