Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, để nâng cao ý thức, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm cần thiết và chủ động đối phó, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long đã chọn thị xã Bình Minh để tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *