Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Các địa phương thưc hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để thực hành diễn tập đạt chất lượng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *