Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh, mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh là Quân đội anh hùng, Đảng bộ Quân sự tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới. Trong đó, trước hết là tập trung thực hiện ba khâu đột phá về: Nâng cao năng lực, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên; Nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập; Tăng cường xây dựng nề nếp chính quy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *