Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác xây dựng đảng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *