Sau thời gian tạm dừng các hoạt động huấn luyện để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trở lại. Đối với các huyện, TX, TP cũng đã chú trọng đảm bảo tốt chất lượng huấn luyện dân quân mới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *