Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn 890, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2020, huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, và những giải pháp phù hợp, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng cao.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *