Tham gia huấn luyện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 890, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, khuyến cáo của cấp trên và cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *