Thanh toán không dùng tiền mặt là mục tiêu hướng tới của Chính phủ trong việc xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Người dân đã thấy được những tiện ích khi chuyển đổi sang thanh toán điện tử…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *