Từ sản xuất theo cách truyền thống… sang sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn an toàn. Từ làm ăn nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm… sang cách làm ăn liên kết, hợp tác. Từ tư duy mùa vụ, chạy theo sản lượng… sang chú trọng chất lượng theo yêu cầu của thị trường. Đó là câu chuyện chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp của những nhà nông chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *