Đất nước vừa đi qua một năm quay cuồng trong đại dịch COVID–19. Bình minh mang đến ngày tươi sáng… Xuân mới khởi đầu một năm với niềm tin và hi vọng… Xuân năm 2022, Vĩnh Long kiên định mục tiêu kép, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đoàn kết, đồng lòng vì hạnh phúc của nhân dân, vì khát vọng phát triển địa phương. Xuân năm 2022 vững chắc niềm tin, tái lập ngày bình thường, hồi phục để tiếp tục tiến lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *