Năm 2022 kết thúc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cả nước nỗ lực khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, tỉnh Vĩnh Long đã chung sức chung lòng, nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện hoàn thành đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đưa Vĩnh Long vào top 10 tỉnh trong cả nước và top 3 Đồng bằng sông Cửu Long về tăng trưởng kinh tế. Kết quả này ghi dấu ấn của sự nỗ lực, trách nhiệm, linh hoạt của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm vì mục tiêu phát phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *