Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh Vĩnh Long đã tập trung nguồn lực cao nhất cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, giữ vững mục tiêu: Vừa đảm bảo chống dịch, giữ bình an cho cuộc sống, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân – vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *