Đánh cắp số phận

Khi xây dựng các chính sách xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đặt công tác An sinh xã hội lên hàng đầu. Thấm nhuần chủ trương đó, tỉnh Vĩnh Long đã huy động cả hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội vào cuộc, cùng chung tay thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo chất lượng đời sống cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong số những đơn vị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở Vĩnh Long thì Đài Phát thanh – Truyền hình chính là một điển hình đã có những đóng góp rất đáng kể vào sự phát triển chung…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *