Với người Việt Nam, ngày Tết không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp về với gia đình, với cội nguồn, kết nối yêu thương, là dịp để thực hiện các hoạt động tri ân. Và hoạt động tri ân đã trở thành đạo lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *