Với suy nghĩ mới, cách làm mới từ phía nông dân, ngành chuyên môn, và cả địa phương sẽ giúp tôm lúa trở thành mô hình đa giá trị, bền vững. Từ đó, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ. Hướng đến nhanh chóng đạt mục tiêu nâng chất đời sống người dân với nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *