Đánh cắp số phận

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thanh niên Vĩnh Long thường xuyên có những hoạt động xung kích vì lợi ích cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *