Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, Đoàn viên, Thanh niên tỉnh Vĩnh Long tiếp bước các thế hệ đi trước, Đoàn phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy tốt những thành quả của cách mạng, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày thêm giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *