Đã đến lúc ngành nông nghiệp và bà con nông dân cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của đất. Thực trạng này đặt ra yêu cầu là, cần đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức về khoa học đất, về cách khai thác và bảo vệ tài nguyên đất đến bà con nông dân. Đó chính là con đường hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, giá trị, tôn trọng môi trường sinh thái…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *