Với quyết tâm chính trị cao và được sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đã kiểm soát được dịch bệnh. Tổ chức lại sản xuất song song với các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được các địa phương, các ngành và doanh nghiệp tập trung thực hiện. Đây là tiền đề quan trọng để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, từng bước khôi phục kinh tế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *