Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực trên thế giới chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, tình trạng nước biển dâng và các rủi ro liên quan đến khí hậu khác .
Giai đoạn 2017 – 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ triển khai 24 dự án biến đổi khí hậu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tại các tỉnh ven biển, công tác trồng mới, phục hồi rừng ngập mặn là một nhiệm vụ trọng tâm. Để đạt được mục tiêu, ngoài ngân sách nhà nước đầu tư còn có nguồn vốn từ xã hội hóa của các tổ chức trồng rừng; sự tham gia của cộng đồng xã hội, chính quyền địa phương và người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *