Mặc dù chưa hết những khó khăn, nhưng 5 năm qua, nông nghiệp Vĩnh Long cũng đã có những chuyển biến tích cực nhờ các chương trình, dự án phù hợp. Trong giai đoạn tới, vấn đề dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ… sẽ còn diễn biến phức tạp, đó là những thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi tỉnh cần phải có những định hướng kịp thời, phù hợp, để đảm bảo phát triển bền vững, nhất là không ngừng nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nông dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *