Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long tập trung ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022). Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng, nhằm tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta.
Trong đó, nhiều công trình trọng điểm hiện đang được nỗ lực hoàn thiện để khánh thành, đưa vào phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *