Dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như việc làm và đời sống công nhân, viên chức, người lao động cả nước. Trước tình đó, cùng với triển khai thực hiện chính sách của nhà nước, tỉnh Vĩnh Long cũng đã có nhiều giải pháp để giảm bớt khó khăn cho công nhân và người lao động.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *