Sử dụng những giống lúa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào canh tác và quản lý đồng ruộng. Liên kết tổ chức sản xuất trong Hợp tác xã kiểu mới, tạo điều kiện để tìm kiếm đầu ra thuận lợi với giá bán tốt hơn. Đó là những giải pháp để sản xuất lúa gạo thoát cảnh “được mùa – mất giá”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *