Dù tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở ĐBSCL mùa khô 2020 đến sớm, kéo dài, gay gắt hơn năm 2016. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa Đông Xuân đều đạt năng suất cao, việc tiêu thụ cũng thuận lợi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *