Với những biện pháp thích ứng an toàn cùng với một tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng tích cực đang lan tỏa trong các nhà xưởng, tín hiệu hứa hẹn cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong thời gian tới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *