Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID–19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang nỗ lực, sẵn sàng chuẩn bị phương án để từng bước đẩy nhanh tiến độ phục hồi sản xuất, chủ động trong điều kiện bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *