Một nhiệm kỳ HĐND kết thúc bằng những kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cử tri. Qua đó, có đúc kết được những bài học kinh nghiệm sâu sắc, để có thể phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của đại biểu dân cử. Ngày bầu cử sắp đến. Có những đại biểu sẽ tiếp tục tái cử, và nhiều đại biểu lần đầu tiên thực hiện vai trò quan trọng này. Với kinh nghiệm hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, những đại biểu được dân tín nhiệm và bầu chọn nhiệm kỳ mới sẽ có cơ sở và điều kiện để hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của mình, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của quần chúng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *